Diwali Ganesha Aarti, Ganesha Aarti, Diwali Ganasha Prayer

Jai Ganesha Aarti

Lyrics

Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva
Maata Jaaki Parvati Pitaa Mahadeva
Ladoowan Ka Bhog Lage Sant Karen Sevaa
Jai Ganesh Deva
Eka Dant Dayavant Chaar Bhujadhari
Maathe Par Tilak Sohe Muse Ki Sawaari
Paan Chadhe Phool Chadhe Aur Chadhe Mevaa
Jai Ganesh Deva
Andhe Ko Aankh Det Kodhin Ko Kaaya
Banjhan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maaya
Surya Shama Sharan Aaye Safal Kijye Sevaa
Jai Ganesh Deva

Video

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...